•  
  •  

Úradná tabuľa

Zámer na prevod nehnuteľnosti Zauška Jaroslav

 24.05.2023

1 2

HARMONOGRAM ODVOZU SMETÍ-Karlov 2017

Stanov.k návrhu r.2017 Bušince

Plán 12017 Bušince

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2016

Návrh rozpočtu 2017

Harmonogram separovaný odpad Busince

HARMONOGRAM ODVOZU SMETÍ-Karlov

Predaj majetku

Záverečný účet obce za rok 2015

Výberové konanie

Elektronická adresa

Plán na rok 2016

Návrh rozpočtu

Výzva

Inzerát traktor ZETOR 8045

Zverejnenie zámeru obce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bušince 2014-2020

Zverejnenie

VZN

Dohoda

Podakovanie VUC BBSK

Volby kontrolóra

Info SK

Info HU

Dohoda o cene

Info o vyhodnotení ponúk

Dohoda o zabezpečení povinnej práce

Hodnotiaca správa o realizovanom projekte z VUC BBSK 2013

Finančná podpora Banskobystrického samosprávneho kraja

Výberové konanie

Výročná správa obec Bušince 2012

Záverečný účet obce Bušince 2012

Začatie obstarávania Územného plánu obce BUŠINCE 21.10.2011

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 9.11.2011

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 15.11.2011

Oznámenie o výberovom konaní Terénny socialny pracovník

Oznámenie o výberovom konaní Asistent terénneho socialneho pracovníka

Článok I Základné ustanovenia str.2

Financovanie schváleného projektu a platby str.3

Článok VII Práva a povinnosti zmluvných strán str.5

Úradné hodiny

Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár