•  
  •  

Zdravotné stredisko

MD medical s.r.o.

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých 

 Lekár: MUDr. Marcela Konczová

Zdravotné sestry: Ľuba Diškanová, Mgr. Andrea Ďurová

 ORDINAČNÉ HODINY:

                                               PONDELOK  Pôtor - 6:30 - 12:00     -   Bušince - 12:30 - 15:00

                                               UTOROK      Bušince 7:00 - 12:00    -   Pôtor 12:30 - 15:00

                                               STREDA       Bušince 7:00 - 10:30    -  Čeláre 10:30 - 12::00   

                                                                                           Bušince 12:30 - 15:00

                                               ŠTVRTOK     Bušince 7:00 - 12:00    -  Pôtor 12:30 - 14:00

                                               PIATOK         Pôtor  7:00 - 12:30

                               

Telefónne kontakty: 

0904 160 851

Bušince: 047/4370912

Pôtor: 047/48 96 433

________________________________________________________________________________

Lekáreň Bušince

Otváracie hodiny

Pondelok: 08:00 - 14: 00

Utorok:    08:00 -  14:00

Streda:     08:00 -  14 :00

Štvrtok:    08:00 -  14 :00

Piatok:     08:00 -  14: 00

Zdravotné stredisko
Zdravotné stredisko
Zdravotné stredisko
Zdravotné stredisko

Úradné hodiny

Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár