•  
 •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecbusince.sk spravuje Obec Bušince je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Bušince 

Adresa:
Obecný úrad Bušince                          
Železničná 4/320                                   
991 22 Bušince                                      

IČO: 00319236

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 1 450
Rozloha: 1 250 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1244 - 1245 / 1248

 • Všeobecné informácie, služby občanom:  e-mail:oubusince@gonet.sk , Telefónny kontakt: +421918 532 297
 • Starosta obce: Ing. Zoltán Végh, tel: +421 905 864 641, e-mail: starostabusince@gmail.com
 • Aneta Pityiová: matrika, osvedčovanie podpisov, evidencia obyvateľov, personálne záležitosti a mzdy: 
 • tel.kontakt: 047/4892 147, e-mail: oubusince@gonet.sk
 • Zuzana Dívaldová: účtovníčka:                                                                                      tel. kontakt: 047/45 14 107, e- mail: uctbusince@gmail.com
 • Nikola Kozmová: dane a poplatky, pokladňa, cintorínske poplatky, rybárske lístky, nájom priestorov                     
 • tel.kontakt: 047/4514 105, e-mail: nikolakozmova95@gmail.com
 • Ján Greguš: stavebný úrad                                                                                    tel.kontakt: +421905 407 720, e- mail: stavbar@modrykamen.sk

Terénny sociálny pracovníci: 

Tel. kontakt: 0917 16 16 17

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Najbližšia pobočka: Pobočka Veľký Krtíš ,SNP 10, 990 01, Veľký Krtíš
IBAN: SK03 5600 0000 0060 4918 3001
SWIFT/BIC: KOMASK2X

Kompetencie:
Obec Bušince je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Bušince je zriadený na Miestnom úrade v:  Obecného úradu, Želeničná 4/320, 991 22 Bušince

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

  Úradné hodiny

  Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
  Pondelok: 08:00 - 15:30
  Utorok: 08:00 - 15:30
  Streda: 08:00 - 17:00
  Štvrtok: 08:00 - 15:30
  Piatok: 08:00 - 14:00

  Fotogaléria

  Kalendár