•  
 •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecbusince.sk spravuje Obec Bušince je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Bušince 

Adresa:
Obecný úrad Bušince                          
Železničná 4/320                                   
991 22 Bušince                                      

IČO: 00319236

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 1 450
Rozloha: 1 250 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1244 - 1245 / 1248

Všeobecné informácie: oubusince@gonet.sk
Starosta: Ing. Zoltán Végh, tel: +421 905 864 641, e-mail: starostabusince@gmail.com

Matrika: +421 47 48 92 147

Obecný úrad:  Mobil: +421 918 532 297

                        Účtovníctvo, majetok obce, služby občanom, vypožičiavanie: 047/ 45 14 107

                        Dane a poplatky, obecná pokladňa :047/ 45 14 105

                        Stavebný referent :0905 407 720

                        TSP mobil: 0917 161 617

Kompetencie:
Obec Bušince je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Bušince je zriadený na Miestnom úrade v:  Obecného úradu, Želeničná 4/320, 991 22 Bušince

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 15:30
  Utorok: 08:00 - 15:30
  Streda: 08:00 - 17:00
  Štvrtok: 08:00 - 15:30
  Piatok: 08:00 - 14:00

  Fotogaléria

  Kalendár