•  
  •  

MAS IKN

Občianske združenie Ipeľská kotlina - Novohrad bolo založené 19.02.2019 - registrácia stanov prebehla dňa 27.03.2015. Cieľom združenia je podpora a koordinácia spoločného postupu v oblasti regionálneho rozvoja s dôrazom na pripravu regiónu na prístup LEADER a jeho využitie pre koordinovaný rozvoj daného územia na princípe verejno- súkromného partnerstva.

Obce zahrnuté do územia MAS Ipeľská kotlina - Novohrad: Bátorová, Bušince, Čeláre, Glabušovce, Chrastince, Kiarov, Koláre, Kováčovce, Lesenice, Nenince, Obeckov, Olováry, Opatovská Nová Ves, Sklabiná, Slovenské Ďarmoty, Vrbovka, Záhorce, Zombor, Želovce.

___________________________________________________________________________________________________________

Obec Bušince realizuje projekty  ,,Vybavenie počítačovej učebne základnej školy s materskou školou Bušince´´ a   ,,Vybavenie školskej odbornej učebne praktického výcviku na základnej škole s materskou školou v Bušinciach´´

Tieto projekty sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Hlavným cieľom projektov je : Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Učebne budú modernizované v Základnej škole s materskou školou Bušince, Krtíšska 26, Bušince. Postupne budú  vybavené dve školské učebne.

· Počítačová učebňa, ktorá bude vybavená PC pre žiakov a učiteľský PC v počte kusov 25 + 1.

Dodávateľ počítačov do počítačovej učebne je Kazimír Sabadoš.

Celkové oprávnené výdavky projektu:  5.797,40 €

Výška finančnej podpory z EÚ:  5.507,53 €

Cieľom projektu je modernizovať zastarané počítačové vybavenie počítačovej učebne Základnej školy s materskou školou v Bušinciach pomocou centrálneho servera a žiackych staníc a zároveň rozšíriť počet žiackych staníc. Táto učebňa bude slúžiť ako nástroj rozvoja kľúčových teoretických a praktických kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce na území.

· Školská odborná učebňa praktického výcviku.

Materiálno – technické vybavenie školskej odbornej učebne praktického výcviku na základnej škole s materskou školou v Bušinciach.

Táto učebňa bude vybavená náradím – dielenský zverák, stojanová vŕtačka, Aku – vŕtačka kufríková,  malé  hoblíky na drevo, meracie pásmo, ručná pílka na kov, ručná pílka na drevo, nábytkom – plechová skrinka, kovové regále  a vysávačom dielenským a 3D tlačiarňou.

Hlavná aktivita projektu : Obnova  vyučovania odborného predmetu Technika na ZŠ s MŠ Bušince  predstavuje inovatívne prvky, nakoľko bude učebňa vybavená moderným technickým vybavením , 3D tlačiarňou a interaktívnou tabuľou. Je potrebné pripraviť žiakov na život v praxi, na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu práce.

Celkové oprávnené výdavky : 4 763, 43 € 

žiadaná výška príspevku:  4 525, 26 €.

MAS IKN
MAS IKN
MAS IKN
MAS IKN
MAS IKN
MAS IKN

Úradné hodiny

Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár