•  
  •  

MOPS I.

Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach  s prítomnosťou MRK

Od júla 2019 pracuje v našej obci Bušince miestna občianska poriadková služba.

V septembri 2018 naša obec  využila možnosť podania žiadosti na získanie nenávratného finančného príspevku (NFP) z Operačného programu Ľudské zdroje (OPĽZ) pre projekt Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK. Po následnom komunikovaní so Sprostredkovateľským organom OPĽZ – Ministerstvom vnútra SR a doplnení žiadosti bolo obci v marci 2019 doručené rozhodnutie o schválení žiadosti a výšky NFP maximálne 186 479,20 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 196 293,89 €.  Cieľom projektu je integrácia marginalizovaných rómskych komunít  a zvýšenie zamestnateľnosti ľudí  žijúcich v prostredí MRK. Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Cieľom projektu je prostredníctvom vytvorenia pracovných miest pre členov miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Bušince prispieť k systematickému poskytovaniu sociálnych a asistenčných služieb v obci s prítomnosťou MRK zameranej na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK.

Výkon činnosti člena MOPS zahŕňa ochranu verejného poriadku, ochranu súkromného a verejného majetku, ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu životného prostredia, ochranu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

Po obsadení novovytvorených pracovných miest boli členovia  MOPS v počte 8 zaškolení a 1.7. zahájili činnosť v teréne. Poskytnutí finančné prostriedky sa použijú na výdavky spojené s nákupom pracovných odevov a ostatného vybavenie, mzdy a odvody na dobu 24 mesiacov.

MOPS II.

Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach  s prítomnosťou MRK

Od januára 2022 pracuje v našej obci Bušince miestna občianska poriadková služba.

V júli 2021 naša obec opäť využila možnosť podania žiadosti na získanie nenávratného finančného príspevku (NFP) z Operačného programu Ľudské zdroje (OPĽZ) pre projekt Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK. Po následnom komunikovaní so Sprostredkovateľským organom OPĽZ – Ministerstvom vnútra SR a doručené rozhodnutie dňa 8.11.2021 o schválení žiadosti a výšky NFP maximálne 128 308,82 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 135 061,92 €.  Cieľom projektu je integrácia marginalizovaných rómskych komunít  a zvýšenie zamestnateľnosti ľudí  žijúcich v prostredí MRK. Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Cieľom projektu je prostredníctvom vytvorenia pracovných miest pre členov miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Bušince prispieť k systematickému poskytovaniu sociálnych a asistenčných služieb v obci s prítomnosťou MRK zameranej na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK.

Výkon činnosti člena MOPS zahŕňa ochranu verejného poriadku, ochranu súkromného a verejného majetku, ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu životného prostredia, ochranu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

Po obsadení novovytvorených pracovných miest boli členovia  MOPS zaškolení v počte 8  a 01.januára.2022. zahájili činnosť v teréne. Poskytnutí finančné prostriedky sa použijú na výdavky spojené s nákupom pracovných odevov a ostatného vybavenie, mzdy a odvody na dobu 15 mesiacov.

MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
(7812.72 kb)
(39.02 kb)

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár