•  
  •  

VZN

Dodatok VZN 3-2015

Dodatok VZN 1-2016

Návrh dodatok VZN 1-2016

Návrh dodatok VZN 3-2015

VZN - odpady 2016

VZN opady návrh

Dodatok VZN 2-2012

VZN o DZN a TKO 2016

VZN rozpísdané

VZN

VZN - Požiarny poriadok

VZN - Návrhy

VZN - Obec Bušince

VZN - O chove a držaní zvierat na území obce Bušince

VZN - O predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

VZN - O ochrane životného prostredia a verejného poriadku

VZN - O podmienkach držania psov na území obce Bušince

VZN - O vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

VZN - Trhový poriadok

VZN - O verejných dávkach obce Bušince

VZN - Dane a poplatky

Úradné hodiny

Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár