•  
  •  

Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov

 16.02.2022

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil prvé výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré prebiehalo počas minulého roka.

Na Slovensku máme spolu 5 449 270 obyvateľov.
Výsledky sčítania v našej obci:
K 1.1.2021 žilo, podľa sčítania, v Bušinciach 1 404 obyvateľov. Z toho 724 žien (51,57 % ) a 680 mužov.( 48,43 % ).
V predproduktívnom veku od 0 do 14 rokov žije v obci Bušince 218 ( 15,53% ) obyvateľov. V produktívnom veku od 15 do 64 rokov žije 984 (70,09 %) a v poproduktívnom veku nad 65 rokov žije v našej obci 202 (14,39%) obyvateľov.
V našej obci malo v roku 2021 najväčšie zastúpenie mužov v rokoch 21, 24, 47 a 64. Najviac žien bolo vo veku 20, 35 a 58.
Až 1 347 ( 95,94 % ) obyvateľov sa narodilo na území 
 Slovenskej republiky, 54 ( 3,85% ) z nás sa narodilo mimo územia SR a 3 ( 0,21% ) neuviedlo kde sa narodili.
Až 99,36 % uviedlo, že ich štátna príslušnosť je slovenská a 9 (0,64%) uviedli, že sú cudzinci.
K Slovenskej národnosti sa hlási až 1 036 (73,79%) , k maďarskej národnosti sa hlási 287 (20,44%), k rómskej 9( 0,64% ), česká 7 ( 0,5%).
Materinský jazyk : 999 ( 71,15%) našich občanov sa hlási k slovenskému materinskému jazyku, 328 (23,36%) k maďarskému , 4 ( 0,28%) k rómskemu a 8 (0,57%) k českému materinskému jazyku.  
Štatistický úrad uviedol aj štruktúru rodinného stavu obyvateľstva:
Slobodných je až 47,01 %, ženatých /vydatých je 36,4 % a možnosť vdovec/vdova uviedlo 7,91 % občanov.
Najviac zastúpené vierovyznanie je v Bušinciach predstavuje rímskokatolícka cirkev 79,91 % občanov a 10,33 % občanov uviedlo ,že je bez náboženského vyznania.
Podľa sčítania domov a bytov máme v našej obci 389, rodinných domov je 370 a bytových je 6.
Najviac domov bolo postavených v rokoch 1961 – 1980.
Podrobnejšie výsledky sčítania obyvateľov z roku 2021 nájdete na stránke www.scitanie.sk

Úradné hodiny

Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár