•  
  •  

Podanie daňového priznania do 31.januára 2024 - zmeny v dani z nehnuteľnosti, pes, TKO

 05.01.2024

Obec Bušince oznamuje občanom, ktorí počas roka
2023 nadobudli nehnuteľnosť, predali nehnuteľnosť
alebo u nich nastali zmeny skutočnosti (dedičstvo,
úmrtie, predaj alebo kúpa nehnuteľnosti ), ktoré majú
rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane a poplatku za
komunálny odpad a k dani za psa sú povinní túto
skutočnosť oznámiť a podať daňové priznaniedo 31.
januára 2024.
Tlačivá sú k dispozícií na obecnom úrade a internetovej
stránke.
https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/

Úradné hodiny

Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár