•  
  •  

Oznámenie - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť - termín odpočtu vodomerov

 09.01.2024

Vážení občania
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :
oznamuje občanom obce, že dňa 10.1.2024 – 17.1.2024 budú pracovníci spoločnosti
realizovať odpočty  vodomerov v našej obci
Odčítači budú realizovať odpočet len u voľne prístupných vodomerov.
Žiada preto občanov aby pred uvedeným termínom odstránili všetky predmety z poklopov
aj zo šácht, ktoré slúžia k zatepleniu šachty, vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je šachta
zaplavená a v dňoch realizácie odpočtov umožnili odčítačovi bezpečný voľný prístup
k vodomeru, a držali psov minimálne tri metre do šachty
Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu
a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom
budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.
Občania, ktorí majú záujem o vystavenie faktúry na základe skutočného stavu vodomeru
môžu stav vodomeru nahlásiť aj na telefónnych číslach: 0850 111 234, sms : +421 902 020 419
prípadne môžu poslať e-mailom na adresu: cc@stvps.sk

Úradné hodiny

Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár