•  
  •  

Jarný zber veľkoobjemového odpadu

 05.04.2024

Obec Bušince  v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Bušince, organizuje  v našej obci jarný zber zber veľkoobjemového odpadu.

Zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční dňa10.4.2024 v stredu

Občania majú možnosť  vyložiť  veľkoobjemový odpad pred svoj dom, odkiaľ im bude  postupne pracovníkmi obce odvezený.

Do veľkoobjemového odpadu je možnosť dávať  predmety, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je starý nábytok, sanita, koberce, matrace a podobne.


Do veľkoobjemového odpadu nepatrí odpad, ktorý je možné odovzdať podľa kalendára zvozu ako triedený separovaný odpad – plasty, papier, sklo, kovy, ďalej sem nepatrí komunálny odpad, nebezpečný odpad, ako sú obaly z farieb, olejov, žiarivky, batérie, akumulátory, ďalej biologický odpad, haluzina, orezané kríky, stromy.


Prosíme občanov, aby rešpektovali uvedené pokyny.

Úradné hodiny

Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár