•  
 •  

Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu strechy kostola Sv. Demetera

 26.06.2024

Vážení občania, drahí veriaci!

Strecha nášho kostola sv. Demetera v našej obci je v havarijnom stave.

Hrozí nám, že silný vietor by mohol strechu zhodiť dole. 

Obraciame sa preto na Vás a na vašich blízkych a známych s nádejov vyzbierať potrebné peniaze na opravu strechy.

Pomôcť viete viacerými spôsobmi:

Odovzdať peniaze  môžete osobne pánovi farárovi Mgr. Petrovi Ondríkovi, ktorý Vás zaeviduje v zozname darcov aj s Vašim podpisom

alebo

poukázaním peňazí na číslo účtu farského úradu Bušince: SK56 0900 0000 0050 3078 6043.

Informovať o stave zbierky Vás budeme každú nedeľu.

Ďakujeme!

Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st

Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st
Aktuality / Vážení občania, drahí veriaci - zbierka na opravu st

  Úradné hodiny

  Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
  Pondelok: 08:00 - 15:30
  Utorok: 08:00 - 15:30
  Streda: 08:00 - 17:00
  Štvrtok: 08:00 - 15:30
  Piatok: 08:00 - 14:00

  Fotogaléria

  Kalendár