•  
  •  

Príkaz starostu obce

 28.09.2020

Príkaz starostu č.2/2020

Vzhľadom na súčasnú situáciu vo vzťahu k chorobe COVID -19 vydávam príkaz starostu č.2/2020 s platnosťou od 24.09.2020 až do odvolania.

V zmysle tohto príkazu sa uzatvára budova Obecného úradu v Bušinciach pre verejnosť.

Prevádzka a činnosť obecného úradu bude zabezpečená pre verejnosť prostredníctvom sociálnej siete, e-mailovej komunikácie alebo telefonicky.

Príkaz starostu obce Bušince č.2/2020 nadobúda účinnosť od 24.09.2020.

Úradné hodiny

Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár