•  
  •  

Podaný projekt: Oprava telocvične

 05.03.2019

Projekt : Oprava telocvične

Podali sme projekt o dotáciu na opravu telocvične

Projektom sa má dosiahnuť cieľ vytvorenia podmienok pre ďalšie využívanie inej športovej infraštruktúry a vytvoriť lepšie a modernejšie podmienky pre športové aktivity organizované v obci Bušince  v školskej telocvični. Konkrétne sa bude jednať o stavebné úpravy telocvični ,ktorú využívajú žiaci školy a široká verejnosť pre užitočné trávenie voľného času.

Dôvodom podania žiadosti je potreba modernizácie a odstránenie havarijného stavu telocvične pre dosiahnutie cieľa, ktorým je zabezpečiť vytvorenie bezpečného a vyhovujúceho športového priestoru.

1 2 3 4 5 6 7 8

Úradné hodiny

Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár