•  
  •  

TESTOVANIE ROZPIS ZŠ a MŠ Bušince

 05.02.2021

Časový HARMONOGRAM ANTIGÉNNEHO TESTOVANIA COVID - 19

podľa skupín pre Základnú a Materskú školu v Bušinciach

dňa 06.02.2021 ( sobota ) kultúrný dom Bušince.

Oznam:

Oznamujeme zamestnancom ZŠ s MŠ Bušince, ako aj rodičom detí, ktoré navštevujú Základnú školu

(I.stupeň) a Materskú školu v Bušinciach, že v sobotu dňa 06.02.2021 sa uskutoční TESTOVANIE

ANTIGÉNOVÝMI TESTAMI v našej obci( vo vestibule KD)  od 08:00 do 13:30  hodiny.

Do školy( 1. - 4. ročník) a škôlky sa vracajú deti v PONDELOK dňa 08.02.2021, podmienkou je NEGATÍVNY TEST 

jedného zo zákonných zastupcov.

Testovanie je určené pre zamestnancov ZŠ, MŠ a rodičov detí.

V prípade otázok kontaktujte starostu Ing. Zoltán Végh telefónne číslo 0905 864 641.

ROZPIS !!!!

Zamestnanci ZŠ s MŠ Bušince+ rodinní prísl. v čase od 08:00 – 09.00 hod.
1.sk. MŠ – Lienky -rodičia v čase od 09:00 – 09.20 hod.
2.sk. MŠ – Sovičky - rodičia v čase od 09:20 – 09.50 hod.
3.sk. MŠ – Motýliky - rodičia v čase od 09:50 – 10.10 hod.
ZŠ – 1. roč. - rodičia v čase od 10:10 – 10.30 hod.
ZŠ – 2. roč. - rodičia v čase od 10:30 – 10.50 hod.
ZŠ – 3.A - rodičia v čase od 10:50 – 11.10 hod.
ZŠ – 3.B – rodičia
v čase od 11:10 – 11.30 hod. - posledný odber
Prestávka- dezinfekcia v čase od 12:00 – 13:00 hod..
ZŠ – 4.A - rodičia v čase od 13:00 – 13:15 hod.
ZŠ – 4.B - rodičia v čase od 13:15 – 13:30 hod.- posledný odber.

Úradné hodiny

Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár