•  
  •  

Sčítanie obyvateľov 2021

 12.02.2021

Na Slovensku prvý krát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania obyvateľov.Namiesto  tradičného sčítania sa uskutoční  integrované elektronické sčítanie.

Sčítanie obyvateľov  prebieha od 15.februára 2021 do 31. Marca 2021. Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý ,kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa rozumie aj občan Európskej únie, ktorý ma na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa ,ktorý je nie spôsobilý na právne úkony má povinnosť sčítací formulár vyplniť jeho zákonný zástupca.

V tomto období od 15.02.2021 do 31.03.2021 ide o sčítanie obyvateľov formou elektronického samosčítania sa obyvateľa a elektronické sčítanie obyvateľa s pomocou príbuzného, s pomocou inej blízkej osoby alebo pomocou osoby žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti.

Cieľom je aby sa obyvatelia sčítali sami elektronicky v tomto čase a čo najbezpečnejšie vzhľadom na pandemickú situáciu COVID – 19.

Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú všetky údaje, ktoré obyvateľ vyplní je pol noc zo štvrtka 31. Decembra 2020 na piatok 01. Januára 2021.

Obyvateľ sa sčíta vyplnením  sčítacieho formulára cez počítač, tablet, mobil na stránke www.scitanie.sk alebo prostredníctvom mobilnej  aplikácie.

Stačí pár klikov! Prečo je dôležité sčítať sa ?Aj Váš klik totiž môže prispieť k tomu či budeme mať nové cesty, kde a ako budú naše deti študovať, či budú mať naši rodičia adekvátnu zdravotnú a sociálnu starostlivosť.

Viac informácií nájdete aj na našej webovej stránke www.obecbusince.sk alebo www.scitanie.sk

V prípade otázok zavolajte na obecný úrad 0918 532 297 alebo 047/45 14 107

alebo môžete volať aj na call centrum  02/20 92 49 19

Aj Váš KLIK môže rozhodnúť.

Vopred ďakujeme všetkým našim obyvateľom za spoluprácu.

Obecný úrad Bušince.

1 2 3 4 5 6 7 8

Úradné hodiny

Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár