•  
  •  

Projekt: Prevencia kriminality v obci/kamerový systém/

 13.03.2019

 Podali sme žiadosť na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality v našej obci.

Projekt je zameraný na prevenciu páchania situačnej kriminality v obci Bušince, zameranej  na ochranu verejného poriadku, zdravia, majetku občanov ako i majetku obce prostredníctvom klasickej technickej ochrany – zavedenia moderného kamerového systému. Kamerový systém bude umiestnený na strategických miestach v intraviláne obce ako súčasť cieleného a koordinovaného pôsobenia v rámci predchádzania kriminality v obci.Na vybrané miesta budú nainštalované kamery, ktoré budú monitorovať 24 hodín denne dianie v obci.Prínos projektu spočíva v znížení možnosti páchať trestnú činnosť a zvýšení rizika, že páchateľ bude prichytený a identifikovaný.Obsahom projektu je nákup kamier a ich inštalácia v  exponovaných lokalitách obce s cieľom prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. 

Úradné hodiny

Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár