•  
  •  

Oznam riaditeľky ZŠ s MŠ Bušince pre rodičov

 20.02.2021

Vážení rodičia!

  • Od pondelka, 22.2.2021 ( po prázdninách) bude v obci opäť sprístupnený internet (máme sľúbené od T-Comu).
  • V čase od 22.2. do 4.3.2021bude v škole odstávka elektrickej energie. Z daného dôvodu sa musia žiaci od 22.2. až do 5.3.2021 vzdelávať dištančne – doma. Predpokladaný nástup do školy je 8.3.2021.
  • Domáce úlohy sa budú opäť vytláčať v papierovejforme a budú dostupné aj na webovej stránke školy.
  • ŠKD bude sprístupnený po jarných prázdninách od 22.2.2021 pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry v priestoroch MŠ –  samostatne na poschodí / ulica Železničná/.
  • V prípade skoršieho nástupu do školyVás bude škola včas informovať prostredníctvom webu, triednych učiteľov a miestneho rozhlasu.
  • Pred nástupom do MŠ, ZŠ a ŠKD  je nutné, aby sa dal zákonný zástupca dieťaťa otestovať ä test nie starší ako 7 dní) a vypísal čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.
  • V prípade povolenia nástupu aj pre žiakov druhého stupňa ZŠ – testuje sa zákonný zástupca aj žiak, tiež sa vypisuje tlačivo o bezinfekčnosti.

Riaditeľka školy, Mgr. D.Strhárová

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár