•  
  •  

COVID-19

Čo je COVID - 19 (KORONAVÍRUS) ? 

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID -19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019, predstavuje nový kmeň vírusu, 

ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu.

Príznaky ochorenia:

- horúčka                     -  suchý kašeľ

- bolesť svalov            - sťažené dýchanie

- bolesť hlavy              - únava

- strata čuchu a chuti - bolesť hrdla

Základná prevencia pred koronavírusom:

- častejšie si umývajte ruky mydlom a vodou alebo použite dezinfekciu

- noste ochranu horných dýchacích ciest  všade mimo domova v interiéri aj v exteriéri ( rúško, šál, šatka ) 

- vyhýbajte sa vačším skupinám ľudí

- dodrživajte odstup minimálne 2 metre od iných ľudí

- pri kašľaní aj kýchaní si zakrývajte nos aj ústa

- nedotýkajte sa zbytočne tváre 

- ak sa necítite dobre zostante doma

Kam volať ,keď máte príznaky?

Pokiaľ máte len mierne prízanky , ale inak sa cítite zdraví, zostante doma. Požiadajte blízkych alebo susedov od donášku jedla, potravín , no s inými osobami neprichádzajte do kontaktu. Ak máte akékoľvek obavy a pochybnosti, zavolajte svojmu obvodnému lekárovi. 

Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých  rizikových oblastí:

Kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času po návrate. Dbajte na dôkladnu hygienu rúk, noste ochranu horných dýchacích ciest( rúško,šál,šatka) , dbajte na zvýšenu dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré následne vyhodte do odpadkového koša.

Ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako horúčka, kašeľ, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, sťažené dýchanie telefonicky kontaktujte svojho obvodného lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pohybe v rizikovej oblasti, v prípade ,že lekár vysloví podozrenie na nákazu , pošle Vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup.

Ak ste bez príznakov a máte podozrenie na nákazu koronavírusom , môžete z vlastného rozhodnutia podstupiť domácu izoláciu.

Môžete využiť tieto telefonické a emailové kontakty:

Otázky súvisiace s ochorením COVID- 19 Vám zodpovieme na telefonickej linke s nepretržitou prevádzkou

24 hodín denne, 7 dní v týždni: 

Národné centrum zdravotníckych informácií: 0800 221 234

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky : 0917 222 682  Mail: novykoronavirus@uvzsr.sk 

Regionálny úrad Verejného zdravotníctva so sídlom v Bánskej Bystrici:  0918 659  580

Emailová adresa : koronapodnety@uvzsr.sk

Webové stránky kde môžete nájsť dôležité informácie o koronavíruse:

www.korona.gov.sk 

www.uvzsr.sk 

Opatrenia platné od 19.januára 2022

Úradné hodiny

Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár