•  
 •  

Úspešné projekty

Rekonštrukcia domu smútku

 21.07.2021

Rekonštrukcia domu smútku v našej obci.

V tomto roku prebehla rekonštrukcia na Dome smútku v Bušinciach.

Rekonštrukčné práce spočívali v posilnení základov budovy, nakoľko odvedená dažďová voda podmývala základy budovy a tak dochádzalo k posuvu múrov. 

Vymenili sa okná, dvere a budova dostala novú fasádu. 

Budúci rok plánujeme pokračovať v rekonštrukcií interiéru.

Úspešné projekty / Rekonštrukcia domu smútku v Bušiniach

Úspešné projekty / Rekonštrukcia domu smútku v Bušiniach
Úspešné projekty / Rekonštrukcia domu smútku v Bušiniach
Úspešné projekty / Rekonštrukcia domu smútku v Bušiniach
Úspešné projekty / Rekonštrukcia domu smútku v Bušiniach
Úspešné projekty / Rekonštrukcia domu smútku v Bušiniach
Úspešné projekty / Rekonštrukcia domu smútku v Bušiniach
Úspešné projekty / Rekonštrukcia domu smútku v Bušiniach
Úspešné projekty / Rekonštrukcia domu smútku v Bušiniach
Úspešné projekty / Rekonštrukcia domu smútku v Bušiniach
Úspešné projekty / Rekonštrukcia domu smútku v Bušiniach
Úspešné projekty / Rekonštrukcia domu smútku v Bušiniach
Úspešné projekty / Rekonštrukcia domu smútku v Bušiniach
Úspešné projekty / Rekonštrukcia domu smútku v Bušiniach
Úspešné projekty / Rekonštrukcia domu smútku v Bušiniach
Úspešné projekty / Rekonštrukcia domu smútku v Bušiniach
Úspešné projekty / Rekonštrukcia domu smútku v Bušiniach
Úspešné projekty / Rekonštrukcia domu smútku v Bušiniach
Úspešné projekty / Rekonštrukcia domu smútku v Bušiniach
Úspešné projekty / Rekonštrukcia domu smútku v Bušiniach
Úspešné projekty / Rekonštrukcia domu smútku v Bušiniach
Úspešné projekty / Rekonštrukcia domu smútku v Bušiniach
Úspešné projekty / Rekonštrukcia domu smútku v Bušiniach

  Úradné hodiny

  Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
  Pondelok: 08:00 - 15:30
  Utorok: 08:00 - 15:30
  Streda: 08:00 - 17:00
  Štvrtok: 08:00 - 15:30
  Piatok: 08:00 - 14:00

  Fotogaléria

  Kalendár