•  
 •  

Úspešné projekty

Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu

 14.10.2020

Dňa 09.10.2019 sme podali na enviromentálny fond žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na projekt: Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v obci Bušince.

Dňa 11.03.2020 sme obdržali oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Enviromentálneho fondu na podaný projekt

vo výške 60 000 €.

Podmienkou poskytnutia je zabezpečenie najmenej 5% nákladov z iných zdrojov, ktoré predstavuje výšku 3 157,90 €.

Tento projekt bude zrealizovaný do 30.11.2020 

Obsah žiadosti: 1ks Traktor Farmtrac 680 DT

                          1ks Čelný nakladač MetalFach T229

                           1ks Kontajnerový nosič Pronar T185

                           1ks Veľkoobjemový kontajner 

Dodavateľ projektu: NGAL, s.r.o., Holiša 139, 985 57

Úspešné projekty / Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu

Úspešné projekty / Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu
Úspešné projekty / Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu
Úspešné projekty / Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu

  Úradné hodiny

  Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
  Pondelok: 08:00 - 15:30
  Utorok: 08:00 - 15:30
  Streda: 08:00 - 17:00
  Štvrtok: 08:00 - 15:30
  Piatok: 08:00 - 14:00

  Fotogaléria

  Kalendár