•  
 •  

Úspešné projekty

Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Bušince

 17.12.2019

V našej obci sa nám podarilo úšpešne zrealizovať projekt ,, Rekonštrukcia autobusovej zástavky v obci Bušince´´

              Obec Bušince leží v Ipeľskej kotline, južnú časť ohraničuje rieka Ipeľ, ktorej tok je zároveň prírodnou štátnou hranicou medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou. Úrodné údolie rieky Ipeľ poskytovalo oddávna vhodné podmienky pre usadenie sa obyvateľstva.

               K historickým a kultúrnym pamätihodnostiam a miestnym zaujímavostiam patria okrem kostola, Dedinského múzea, Pamätnej izby Aladára Zsélyiho, pomníka padlých v II. svetovej vojne (odhalený v roku 1957), pomník A. Zsélyiho aj kaplnka a socha sv. Nepomuka, ktorá sa nachádza smerom na miestny cintorín.

                Obec  potrebovala zabezpečiť  opravu autobusovej zástavky, ktorá bola v zlom stave. Po schválení našej žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2019 v sume 800,00€ sme mohli začať s realizáciou nášho projektu, ktorého cieľom bolo zlepšiť dojem,  vzhľad a bezpečnosť cestovania občanov.  Finančné prostriedky, ktoré nám boli poskytnuté sme využili na nákup materiálu, práce sme vykonávali  svojpomocne, vďaka našim aktivačným pracovníkom.

Keďže  je v našej obci križovatka ciest smer Lučenec, Veľký Krtíš a Vrbovka cestujúci určite ocenia novú zástavky, ktorá vďaka finančnej  podpore BBSK mohla byť zrekonštruovaná.

ĎAKUJEME

  Úradné hodiny

  Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
  Pondelok: 08:00 - 15:30
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 08:00 - 17:00
  Štvrtok: 08:00 - 15:30
  Piatok: 08:00 - 14:00

  Fotogaléria

  Kalendár