•  
 •  

Úspešné projekty

Hasičská zbrojnica

 02.06.2020

Naša obec podala úšpešný projekt ,,Požiarna zbrojnica, garáž pre auto´´ 

Poskytnutá dotácia: 27 359,32 €

Hlavným dôvodom podania projektu je podpora ochrany pred požiarmi prostredníctvo novostavby samostatne stojaceho objektu - Požiarnej zbrojnice v areály obecného úradu obci Bušince, ktorá bude služiť na umiestnenie hasičskej techniky.

Ide o novostavbu samostatne stojaceho objektu s rozmermi 5 x 10 m s bočným rozšírením pre prístrešok rozmerov 2,5 x 4,5 m.

Účelom objektu bude poskytnutie nových priestorov - garáže pre auto pre potreby ochrany pred požiarmi.

Projektom sa dosiahne lepšia pripravenosť dobrovoľného hasičského zboru v obci Bušince. Cieľom obce v tejto oblasti je byť pripravený na boj s prírodnými katastrofami, povodňami a požiarmi a hlavne zlepšiť podmienky na plnenie úloh DHZ pri likvidácii požiarkov a vykonávanie záchranných prác,

Úspešné projekty / Hasičská zbrojnica

Úspešné projekty / Hasičská zbrojnica
Úspešné projekty / Hasičská zbrojnica
Úspešné projekty / Hasičská zbrojnica

  Úradné hodiny

  Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
  Pondelok: 08:00 - 15:30
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 08:00 - 17:00
  Štvrtok: 08:00 - 15:30
  Piatok: 08:00 - 14:00

  Fotogaléria

  Kalendár