•  
 •  

Úspešné projekty

Turistická útulňa

 26.06.2023

Turistická útulňa

Vďaka finančnej podpore od OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie, Lučenec sa nám podarilo úplne zrekonštruovať časť priestorov bývalej kasárne a vytvoriť turistickú útulňu.

Cieľom projektu bolo vytvorenie priestoru pre turistov, ktorý v našej obci doteraz absentoval. Obec v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu BBSK ponúka zážitkový produkt "Splavovanie na rieke Ipeľ". Realizáciou nášho projektu sme vytvorili turistickú útulňu, ktorá bude slúžiť turistom splavujúcim Ipeľ ako aj cyklistom, ktorí sa do obce dostanú v rámci značenej cyklotrasy popri rieke. Rekonštrukciou priestorov bývalej kasárne sme vytvorili priestor (nocľaháreň) priamo v areáli prístaviska v Bušinciach. Cieľ sa podarilo naplniť. Realizáciou projektu sa podchytia návštevníci z okresu Veľký Krtíš, z celého BBSK a ďalších časti Slovenska ako i zo zahraničia. Turistickú útulňu budú mať možnosť využiť najmä návštevníci zo susednej Maďarskej republiky, ktorí cez blízky hraničný prechod Rároš prichádzajú za účelom návštevy termálneho kúpaliska Dolná Strehová. 

Technickú údržateľonsť a starostlivosť o priestor zabezpečuje obec Bušince v rámci vlastných zdrojov. Prevádzkové náklady sú minimálne, sú v plnej výške pokryté príjmami z predaja tohto produktu. 

Úspešné projekty / Turistická útulňa

Úspešné projekty / Turistická útulňa
Úspešné projekty / Turistická útulňa
Úspešné projekty / Turistická útulňa
Úspešné projekty / Turistická útulňa
Úspešné projekty / Turistická útulňa
Úspešné projekty / Turistická útulňa
Úspešné projekty / Turistická útulňa
Úspešné projekty / Turistická útulňa
Úspešné projekty / Turistická útulňa
Úspešné projekty / Turistická útulňa
Úspešné projekty / Turistická útulňa
Úspešné projekty / Turistická útulňa
Úspešné projekty / Turistická útulňa
Úspešné projekty / Turistická útulňa
Úspešné projekty / Turistická útulňa
Úspešné projekty / Turistická útulňa
Úspešné projekty / Turistická útulňa
Úspešné projekty / Turistická útulňa
Úspešné projekty / Turistická útulňa
Úspešné projekty / Turistická útulňa
Úspešné projekty / Turistická útulňa
Úspešné projekty / Turistická útulňa

  Úradné hodiny

  Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
  Pondelok: 08:00 - 15:30
  Utorok: 08:00 - 15:30
  Streda: 08:00 - 17:00
  Štvrtok: 08:00 - 15:30
  Piatok: 08:00 - 14:00

  Fotogaléria

  Kalendár