•  
 •  

Úspešné projekty

Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho

 20.10.2022

       

        

Záverečná správa o priebehu realizácie projektu

Číslo dotačnej zmluvy:           10/2022

Názov projektu:  Obnova pamätnej izby Aladára Zsélyiho

Históriu obce Bušince a ľudové zvyky v regióne Novohrad predstavuje už celé štvrťstoročie dedinské múzeum. Po nadobudnutí budovy do vlastníctva obce sa zriadilo v našej obci dedinské múzeum a zároveň pamätná izba letca Aladára Zsélyiho. Pred realizáciou projektu bola pamätná izba z dôvodu nedokončených stavebných prác pre verejnosť zatvorená. Finančnú podporu cez Environmentálny fond sme vynaložili na dokončenie interiérových stavebných prác a celkovú obnovu tejto náučnej expozície vo forme pamätnej izby.

Realizácia projektu prebiehala v mesiacoch november 2022 až apríl 2023 v troch fázach:

Prípravná fáza spočívala v zorganizovaní brigády za účelom prípravy miestností na rekonštrukčné práce, najmä vypratanie expozitúr a ich umiestnenie na vhodné miesto, zabezpečení ochrany interiérových dverí a vitrín pred znehodnotením počas rekonštrukcie. Grafický návrh informačnej tabule na budovu a taktiež edukačných tabúľ.

Realizačná fáza, počas nej stavebná firma EKOSTAV-LH s.r.o. so sídlom v Bušinciach realizovala stavebné úpravy v rozsahu:

- náter a ošetrenie drevených okien, výmena tesnenia a  rozbitých skiel

- renovácia podlahy – odstránilo sa staré linoleum, vyrovnal sa podklad a následne položila nová PVC podlaha

- vytvorenie nového priestoru na výstavu expozitúr – rekonštrukciou priestoru starých nevyužívaných sociálnych zariadení v budove došlo k vytvoreniu ďalšej miestnosti na výstavu expozitúr, rozmiestnili sme tam nové edukačné tabule, ktoré mapujú život a pôsobenie letca Aladára Zsélyiho.

Na záver sme umiestnili na budovu informačnú tabuľu pamätnej izby s fotografiou letca.

Záverečná fáza pozostávala z upratovacích prácach, ktoré sme zabezpečili pomocou členov miestnej organizácie CSEMADOK, poslancov obce a dobrovoľníkov.

V mesiaci máj-jún 2023 plánujeme slávnostné znovuotvorenie pamätnej izby a deň otvorených dverí. Realizáciou projektu sa naplnil jeho hlavný cieľ, a to znovuotvorenie a sprístupnenie pamätnej izby ALADÁRA KOCHA ZSÉLYIHO širokej verejnosti. Projekt bol zameraný na zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva a odkazu letca. Rekonštrukciou priestorov došlo k celkovému zatraktívneniu budovy dedinského múzea a pamätnej izby, čo sa odzrkadlí v jeho návštevnosti. Dosiahli sme vyššiu konkurenčnú úroveň v oblasti turizmu a prispeli sme k zviditeľneniu nášho regiónu.

Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho

Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho
Úspešné projekty / Obnova pamätnej izby A.Zsélyiho

  Úradné hodiny

  Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
  Pondelok: 08:00 - 15:30
  Utorok: 08:00 - 15:30
  Streda: 08:00 - 17:00
  Štvrtok: 08:00 - 15:30
  Piatok: 08:00 - 14:00

  Fotogaléria

  Kalendár