•  
 •  

Úspešné projekty

Rekonštrukcia telocvične

 08.06.2020

Telocvična, ktorú využíva hlavne naša základná škola bola postavená v roku 1991.Po rekonštrukcii telocvičňa priam volala. Nakoľko bola

denne využívaná a prepoklad intenzívneho využívania bol aj do budúcnosti, prešla výraznou zmenou.

V prvom rade sa odstránila havarijná situácia okien, parkiet, vymaľovať steny.

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre ďalšie využívanie inej športovej infraštruktúry a vytvoriť lepšie, modernejšie podmienky pre športové aktivity organizované v Obci Bušince v školskej telocvični. Konkrétne sa jedná o stavebné úpravy telocvične,  ktorú využívajú žiaci základnej školy a široká verejenosť pre užitočné trávanie voľného času. 

Výška požadovanej dotácie: 19 100 €

Suma poskytnutnej dotácie: 10 500 € + vlastné zdroje 9 765,60 € = náklady spolu 20 265,60 €

   Úradné hodiny

   Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
   Pondelok: 08:00 - 15:30
   Utorok: nestránkový deň
   Streda: 08:00 - 17:00
   Štvrtok: 08:00 - 15:30
   Piatok: 08:00 - 14:00

   Fotogaléria

   Kalendár