•  
 •  

Úspešné projekty

Vybavenie počítačovej učebne základnej školy s materskou školou Bušince

 26.04.2022

Obec Bušince realizuje projekt

,,Vybavenie počítačovej učebne základnej školy s materskou školou Bušince´´ na základnej škole s materskou školou v Bušinciach.

 Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Počítačová učebňa , ktorá bude vybavená PC pre žiakov a učiteľský PC v počte kusov 25 + 1

Celkové oprávnené výdavky projektu:  5.797,40 €

Výška finančnej podpory z EÚ:  5.507,53 €

Úspešné projekty / Rekonštrukcia školskej učebne

Úspešné projekty / Rekonštrukcia školskej učebne
Úspešné projekty / Rekonštrukcia školskej učebne
Úspešné projekty / Rekonštrukcia školskej učebne
Úspešné projekty / Rekonštrukcia školskej učebne
Úspešné projekty / Rekonštrukcia školskej učebne
Úspešné projekty / Rekonštrukcia školskej učebne

  Úradné hodiny

  Obedňajšia prestávka: 12:00 do 12:30 hod.
  Pondelok: 08:00 - 15:30
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 08:00 - 17:00
  Štvrtok: 08:00 - 15:30
  Piatok: 08:00 - 14:00

  Fotogaléria

  Kalendár